Zarząd:

Lista osóba składająych się na zarząd PMLA - Polskie Towarzystwo Prawa Morskiego

1. Pan Mecenas Krzysztof Kochanowski – Prezes;

2. Pani Doktor Justyna Nawrot – Wiceprezes;

3. Pani Doktor Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska – Wiceprezes;

4. Pan Mecenas Paweł Mickiewicz – Sekretarz;

5. Pani Mecenas Alina Łuczak – Członek.