Historia

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie znajduje swój początek w 1934 roku.
Wówczas zostało założone pierwotne Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego z siedzibą w Sopocie
(następnie w Gdańsku, a ostatnio w Gdyni).

Ówczesne Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego działało, z przerwami, do 1990 roku. Do 1988 roku było Członkiem Międzynarodowego Komitetu Morskiego (Comite Maritime International – CMI). Członkostwo w CMI ustało na skutek zawieszenia działalności Stowarzyszenia.


Po latach starań, w tym ustaleń z CMI warunków powrotu Polski do CMI, działalność ówczesnego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego została reaktywowana w 2013 roku poprzez założenie obecnego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie, które kontynuuje jego dorobek, spuściznę i tradycję.


W dniu 01 października 2013r., w Dublinie, Zgromadzenie Ogólne CMI podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu obecnego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie w poczet Członków CMI, dzięki czemu Polska zyskała ponowną możliwość aktywnego i pełnego uczestniczenia w pracach CMI.