Członkowie

Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego stan na dzień 24 stycznia 2019r.

1. Maria Dragun-Gertner (założyciel, Prezes Zarządu)

2. Dorota Pyć (założyciel, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)

3. Michał Rzeszewicz (założyciel, Wiceprezes Zarządu)

4. Marek Czernis (założyciel, Wiceprezes Zarządu)

5. Paweł Mickiewicz (założyciel, Sekretarz Zarządu)

6. Krzysztof Kochanowski (założyciel, Członek Komisji Rewizyjnej)

7. Dariusz Szymankiewicz (założyciel, Członek Komisji Rewizyjnej)

8. Magdalena Adamowicz (założyciel)

9. Weronika Haustein (założyciel)

10. Ewa Krzysztoporska (założyciel)

11. Alina Łuczak (założyciel)

12. Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska (założyciel)

13. Iwona Zużewicz-Wiewiórowska (założyciel)

14. Bartosz Biechowski (założyciel)

15. Aleksander Błahy (założyciel)

16. Rafał Czyżyk (założyciel

17. Piotr Gajlewicz (założyciel)

18. Mirosław Hutnikiewicz (założyciel)

19. Stanisław Kalina (założyciel)

20. Paweł Krężel (założyciel)

21. Tomasz Nadratowski (założyciel)

22. Andrzej Oryl (założyciel)

23. Artur Pomorski (założyciel)

24. Krzysztof Wiszniewski (założyciel)

25. Zdzisław Brodecki

26. Paweł Chyc

27. Andrzej Czernis

28. Anna Gorlikowska

29. Marek Kacprzak

30. Marcin Kałduński

31. Maciej Kijowski

32. Sebastian Kita

33. Aleksandra Koska-Legieć

34. Grzegorz Kuligowski

35. Dorota Lost-Siemińska

36. Justyna Nawrot

37. Sławomir Nowicki

38. Przemysław Osóbka

39. Jakub Puszkarski

40. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

41. Radosław Stefaniak

42. Janusz Symonides

43. Robert Tarnacki