Komisja rewizyjna.

Lista osóba składająych się na komisję rewizyjną:

1. Pani Mecenas Ewa Krzysztoporska – Przewodnicząca;

2. Pan Mecenas Bartosz Biechowski – Członek;

3. Pan Mecenas Dariusz Szymankiewicz – Członek.