Projekty

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego, a Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

1. Rok 2013.

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego zostało utworzone w dniu 12 czerwca 2013 r., przy okazji mającego miejsce 1. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie.

2. Rok 2014.

W 2014r., Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego było, wespół z TUiR Warta S.A., współorganizatorem panelu prawno-ubezpieczeniowego w ramach 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Moderatorem panelu prawnego, który odbył się w ramach Bloku 4 zatytułowanego Aspekty prawne i ubezpieczeniowe w prawie morskim, był Mec. Marek Czernis – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych przez Stowarzyszenie prelegentów znaleźli się: Stuart Hetherington – Prezydent Międzynarodowego Komitetu Morskiego (CMI – Comite Maritime International), Robert Keen – przewodniczący Instytutu Transportu Multimodalnego FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), Prof. Dorota Pyć – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Mec. Marek Czernis. Tematy prelekcji koncentrowały się przede wszystkim wokół transportu multimodalnego, którego rola w ostatnich latach istotnie wzrasta oraz na Konwencji w sprawie umów dotyczących międzynarodowego przewozu ładunku całkowicie lub częściowo drogą morską, znanej szerzej jako Reguły Rotterdamskie.

3. Rok 2015.

W dniach 10-12 czerwca 2015r. po raz trzeci miał miejsce Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego, tak jak w roku 2014, było razem z TUiR Warta S.A. współorganizatorem panelu prawno-ubezpieczeniowego w ramach Bloku zatytułowanego Bezpieczeństwo prawne, ubezpieczeniowe i dobra praktyka w transporcie morskim. Prelegentami panelu prawnego byli: Chester D. Hooper z kancelarii Holland & Knight, Boston, USA, który wygłosił prelekcję pt. „O działaniach podejmowanych w USA w celu ratyfikacji Reguł Rotterdamskich”, Rory Gogarty z londyńskiej kancelarii Holman, Fenwick & Willan (z wykładem pt. „Przewóz ładunków morzem według prawa angielskiego – czy wciąż zdaje egzamin?”) oraz Prof. Zdzisław Brodecki z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, który zaprezentował temat: „Roszczenia ładunkowe w kulturze morskiej”.