Comite Maritime International – CMI

W dniach 03-06 maja 2016r., w Nowym Jorku (USA), miała miejsce Konferencja Międzynarodowego Komitetu Morskiego (Comite Maritime International – CMI) połączona ze spotkaniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego również brało udział w Konferencji. Konferencja była poświęcona szeregu problemom dotyczących prawa morskiego, tak publicznego jak i prywatnego. Niemniej jednak, przede wszystkim skoncentrowała się nad uchwaleniem zmian Reguł Yorku-Antwerpii dotyczących awarii wspólnej z 1994 roku, ostatnio zmienionych w 2004 roku. Zmiany zostały przyjęte. Zmienione Reguły noszą nazwę York Antwerp Rules 2016. Na Konferencji przyjęto również podręcznik (wytyczne) (guidelines) do zmienionych Reguł. Reguły, po zmianach, zostały już zatwierdzone przez BIMCO i International Union for Marine Insurance (IUMI).

Wróć