Zarząd

  • 1) Pani Profesor Maria Dragun-Gertner – Prezes;
    2) Pan Mecenas Michał Rzeszewicz – Wiceprezes;
    3) Pan Mecenas Marek Czernis – Wiceprezes;
    4) Pan Mecenas Paweł Mickiewicz – Sekretarz.