Komisja Rewizyjna 

1) Pani Profesor Dorota Pyć – Przewodnicząca;
2) Pan Mecenas Krzysztof Kochanowski – Członek;
3) Pan Mecenas Dariusz Szymankiewicz – Członek.


Comité Maritime International

Comité Maritime International

Jesteśmy członkiem Comité Maritime International lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsu lorem ipsum caa ladada dadadada dasd ada dada ada aaaa dadada dadas dadasds a d

Czytaj więcej

Chcesz się znami skonaktować?

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym Stowarzyszeniem

Więcej