LISTA CZŁONKÓW
Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego
stan na dzień 28 lipca 2016r.


 • 1.  Maria Dragun-Gertner (założyciel, Prezes Zarządu)
 • 2.   Dorota Pyć (założyciel, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
 • 3.   Michał Rzeszewicz (założyciel, Wiceprezes Zarządu)
 • 4.   Marek Czernis (założyciel, Wiceprezes Zarządu)
 • 5.   Paweł Mickiewicz (założyciel, Sekretarz Zarządu)
 • 6.   Krzysztof Kochanowski (założyciel, Członek Komisji Rewizyjnej)
 • 7.   Dariusz Szymankiewicz (założyciel, Członek Komisji Rewizyjnej)
 • 8.   Magdalena Adamowicz (założyciel)
 • 9.   Weronika Haustein (założyciel)
 • 10. Ewa Krzysztoporska (założyciel)
 • 11. Alina Łuczak (założyciel)
 • 12. Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska (założyciel)
 • 13. Iwona Zużewicz-Wiewiórowska (założyciel)
 • 14. Bartosz Biechowski (założyciel)
 • 15. Aleksander Błahy (założyciel)
 • 16. Rafał Czyżyk (założyciel)
 • 17. Piotr Gajlewicz (założyciel)
 • 18. Mirosław Hutnikiewicz (założyciel)
 • 19. Stanisław Kalina (założyciel)
 • 20. Paweł Krężel (założyciel)
 • 21. Tomasz Nadratowski (założyciel)
 • 22. Andrzej Oryl (założyciel)
 • 23. Artur Pomorski (założyciel)
 • 24. Krzysztof Wiszniewski (założyciel)
 • 25. Zdzisław Brodecki
 • 26. Paweł Chyc
 • 27. Andrzej Czernis
 • 28. Anna Gorlikowska
 • 29. Marek Kacprzak
 • 30. Marcin Kałduński
 • 31. Maciej Kijowski
 • 32. Sebastian Kita
 • 33. Aleksandra Koska-Legieć
 • 34. Dorota Lost-Siemińska
 • 35. Leonard Łukaszuk
 • 36. Jerzy Młynarczyk
 • 37. Justyna Nawrot
 • 38. Jakub Puszkarski
 • 39. Dominika Rydlichowska
 • 40. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
 • 41. Janusz Symonides
 • 42. Robert Tarnacki